Commissie Gezond en Ethisch Sporten (CGES) 

De VLSU beschikt over een Commissie Gezond en Ethisch Sporten. Deze commissie is een adviesorgaan dat zowel aan de VLSU, de leden-clubs, als aan de toegetreden leden advies verleent omtrent problemen en vragen rond gezond en ethisch sporten. Op basis van de problemen die worden gesignaleerd, kunnen richtlijnen gegeven worden aan de VLSU omtrent het te voeren beleid inzake gezond en ethisch sporten.

De commissie staat zo in voor het vormgeven, uitvoeren en opvolgen van een gezond sporten beleid van de VLSU, en dit zowel op niveau van de VLSU als op niveau van de clubs en de sporters.

De commissie komt minstens eenmaal per jaar samen en geeft advies over, onder meer, volgende thema’s :

 • Medische geschiktheid
 • Blessurepreventie
 • Actuele medische vragen
 • Leeftijdsgrenzen
 • Analyse medische structuren
 • Ethische code
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Dopingcode

Gezond sporten

 • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek – start seizoen 2021-2022:
  • Recreatieve leden:

Iedere nieuwe aansluitende schaatser zal verplicht een sportmedisch geschiktheidsonderzoek moeten ondergaan (geschikt om te sporten, geen hartonderzoek; eenmalig bij aansluiting). Hiervoor zal er een attest gemaakt worden waarbij dat de arts “na anamnese en klinisch onderzoek” geen tegenindicaties heeft gevonden voor te schaatsen.

  • Competitieve leden:

Geen bijkomende formaliteiten bij overgang van recreatie naar competitie. Elke schaatser die competitief deelneemt moet op twee/drie momenten in hun jonge carrière sportmedisch nagekeken worden.

 1.  Op 14 jaar (15 jaar of 16 jaar afhankelijk van instroom in competitie): verplicht een eerste diepgaand sportmedisch geschiktheidsonderzoek. De schaatsers dienen langs te gaan bij een erkende sportkeuringsarts (www.sportartsen.be) nadat ze eerst de vragenlijst invullen (www.sportkeuring.be) die ze naar een arts naar keuze elektronisch kunnen doorsturen voor de consultatie.
 2. Op 18jaar (of 19 jaar afhankelijk van instroom in competitie) wordt dit onderzoek herhaald.
 3. Op 35 jaar: competitieve leden zullen gevraagd worden om naar een erkend sportkeurings-arts te gaan voor dezelfde onderzoeken als de 14 en 18-jarige maar nu mét inspannings-ECG.

Let op! Deze officiële keuringen zijn nooit terugbetaald en kosten gemiddeld tussen de 60 en 80 euro. Bepaalde mutualiteiten zoals Vlaams neutraal en Vlaams onafhankelijke betalen een gedeelte hiervan terug. 

 • Medisch team

De federatie betrekt een medisch team bij het uitwerken van het gezond sporten beleid.

  • Sportarts: Mathias Peeters
  • Kinésitherapie: Movenda
  • Diëtist: Louis Vanderbleeken 

Ethisch sporten

 • Aanspreekpunt integriteit (API) VLSU

Marij Timmerman (marij.timmerman@vlsu.be) en Jan Dierick (jan.dierick@vlsu.be) zijn vanuit de VLSU aangesteld als aanspreekpersoon integriteit. Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, coaches of clubbestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (pesten) of lichamelijke en seksuele integriteit. De API van de VLSU is ook de contactpersoon met ICES en eventuele API’s op clubniveau. De API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

  Campagne: Kijk niet weg van grensoverschrijdend gedrag #kijknietweg. 
Ben jij getuige of heb je vragen?
Contacteer 1712.
 • Binnen onze club zijn volgende personen de aanspreekpunten integriteit

Sandra Smets
GSM 0485/29.58.04
e-mail sandra@stagegear.be

Bianca Vancoppenolle
GSM 0479/25.05.71
e-mail bianca.vancoppenolle@gmail.com

Preventie, vorming en sensibilisering

De VLSU wil samen met clubs, trainers en lesgevers inzetten op het creëren van een veilige sportomgeving voor jong en oud. Een omgeving waar zowel kinderen, jongeren en volwassen met elkaar leren omgaan en zich volledig kunnen ontplooien. Het is onze plicht om er alles aan te doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Hieronder kunnen jullie tips en informatie terugvinden die nuttig kunnen zijn bij de begeleiding en ondersteuning van recreatieve en competitieve atleten: